Att sortera och optimera sin post före breven produceras gör hela skillnaden. Med iSort garanteras du sänkta portokostnader. En världsledande teknologi som sparar pengar åt dig varje gång du skickar brev såsom fakturor, pensionsbesked eller kontoutdrag.

Redan 2004 introducerade 21 Grams begreppet portooptimering vilket innebär att man tar hänsyn till alla parametrar som påverkar portot, från storlek och vikt till regional fördelning, sorteringsgrad, priser, veckodag, prestationsrabatter och portoslag.

Varje brevsändning är unik. Tack vare iSorts världsledande teknologi garanteras den billigaste möjliga distributionen för varje enskild produktion med hjälp av en dynamisk matematisk optimeringsmodell.

Varje enskilt brevs mottagaradress, format, vikt och vald distributionsdag matchas mot prisvillkor och rabattmöjligheter som de olika postoperatörerna erbjuder. Algoritmen testar därefter tusentals lösningar för att tillslut hitta den ekonomiskt mest fördelaktiga fördelningen av den totala brevvolymen. Skillnaden mot en statisk sorteringslösning kan vara dramatisk.

”Varje brevsändning är unik. Tack vare iSorts världsledande teknologi garanteras den billigaste möjliga distributionen för varje enskild produktion.”

iSort har fått pris som världens ledande postteknologi, och i takt med att postmarknaden förändras, vidareutvecklas programvaran. Ett arbete som sker i nära samarbete med våra kunder.

iSort är en av våra tre mjukvaror för optimering av produktions- och postrutiner med sänkta portokostnader som garanterat resultat.

Fyra goda skäl att välja 21 Grams

Kostnadsbesparande. En riktigt genomförd portooptimering mellan flera olika postoperatörer sparar garanterat flera procent på din portofaktura

Flexibelt. Sortering, optimering, sorteringsrapporter, postnummerlistor, avisering, blandade vikter, besparingsberäkningar, uppköp och bilagehantering är några av de funktioner som du får tillgång till.

Snabbt. iSort har suverän prestanda som klarar även de allra största brevsändningarna och integreras mot existerande realtidsflöden för preprocessing inför printproduktion.

Smart. Via iSort får du tillgång till världsledande postsorteringsteknologi.

Det goda exemplet

Ju större utskick desto mer kan du spara. Anders Grefbäck, driftschef på Collectum har använt sig av 21 Grams för bland annat portooptimering under flera år och gör årligen stora besparingar. Läs mer om vårt samarbete med Collectum.

Läs mer om sorteringsmjukvaror

PostSort

Winjet

Ska vi kontakta dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta mig redan idag så berättar jag mer om hur iSort fungerar och hur programvaran kan hjälpa dig att sänka dina portokostnader.

Maila Jack Ring Jack