Det är mycket smartare att sortera breven innan de lämnas till postdistributören. Eller ens har hunnit bli till brev. Att optimera och sortera adressfiler är vägen till en billigare kommunikation.

iSort, PostSort och Winjet är marknadsledande mjukvaror för portooptimering och sortering av adress- och printfiler, med uppgift att alltid garantera dig lägsta möjliga portokostnader. Detta mot bakgrund av en ständigt ökande mångfald av postoperatörer, sorteringsregler, priser och rabattstrukturer i de nordiska länderna. Ju smidigare brevhantering för postoperatörerna, desto billigare porto.

Varje enskilt brevs mottagaradress, format, vikt och vald distributionsdag matchas mot prisvillkor och rabattmöjligheter som de olika postoperatörerna erbjuder. Algoritmen testar därefter tusentals lösningar för att till slut hitta den ekonomiskt mest fördelaktiga fördelningen av den totala brevvolymen. Skillnaden mot en statisk sorteringslösning kan vara dramatisk.

Alla tre produkterna är anpassade för riktigt stora volymer och används dygnet runt alla årets dagar i tidspressade affärskritiska affärsprocesser. PostSort och Winjet används i första hand vid utskick av direktmarknadsföring, posttidningar och andra tidskrifter. iSort integreras i normalfallet mot affärs- och produktionssystem som genererar administrativ post som t ex fakturor, kontoutdrag och pensionsbesked.

Oavsett vilken eller vilka av våra mjukvaror som passar just din verksamhet bäst, hjälper de dig alla vidare på vägen till en mer kostnadseffektiv kommunikation.

Tjänster

iSort

PostSort

Winjet

Nyfiken?

Kicka på den eller de tjänster som intresserar dig. Eller hör av dig till hos för mer information.

Maila Markus Ring Markus