Det är dyrt att skicka brev. Men hur dyrt är det, egentligen? Och går det verkligen att påverka sina portokostnader? Fråga 21 Grams och du lär bli positivt förvånad över svaret.

Portokostnader har en tendens att skena. Det vet de flesta med verksamheter som är beroende av postal distribution. Men få av oss har koll på att portot står för hela två tredjedelar av den totala kostnaden när vi kommunicerar med våra kunder via fysiska brev.

I kölvattnet av den avreglerade Posten i både Sverige och hos våra nordiska grannländer,  finns idag goda möjligheter att förändra den relationen. Och det är här 21 Grams kommer in. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa både större och mindre företag och organisationer att sänka sina portokostnader. Oavsett om det handlar om fakturor, avier, kontoutdrag eller liknande. Eller om du genomför kampanjer via direktmarknadsföring.

”Portooptimering introducerades av 21 Grams redan år 2004.”

Redan 2004 introducerade vi begreppet portooptimering, vilket innebär att man tar hänsyn till alla parametrar som påverkar portot, från storlek och vikt till regional fördelning och sorteringsgrad. Vi går igenom alla delar systematiskt och automatiserat för att minimera kostnaden så långt det är möjligt.

I vårt erbjudande med enklare och billigare porto ryms utöver portooptimering postdistribution inrikes och utrikes samt en c/o-tjänst som förenklar din administration.

Fyra goda skäl att välja 21 Grams

Kontroll. Vi har koll på hela kedjan. Från portoavtalets utformning till attest av faktura.

Billigt. Portooptimering kan innebära stora besparingar.

Tryggt. Med vår långa erfarenhet har vi stenkoll på alla parametrar som påverkar portokostnaden.

Flexibelt. Vi samarbetar med alla operatörer på marknaden för att hitta bästa lösningen i varje enskilt fall.

Det goda exemplet

Sedan några år använder sig Unicef av 21 Grams för alla sina utskick. Varje gång de 350 000 breven skickas till givarna, gör man en besparing som räcker till 17 500 mässlingsvaccinationer för barn i Afrika.  Läs mer om hur vi hjälper Unicef att spara pengar och samtidigt hjälpa fler.

Tjänster

Inrikesporto

Utrikesporto

C/O – Enklare portoadministration

Läs också mer om våra sorteringsmjukvaror

iSort

Winjet

PostSort

Ska vi kontakta dig?


Vill du kontakta oss?

Kontakta mig redan idag så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig att sänka dina portokostnader.

Maila Kaj Ring Kaj