Tycker du att det både är tråkigt och lite knepigt att läsa en portofaktura? Har du svårt att få kostnaderna att stämma med offererade priser eller med de brevvolymer era affärssystem genererat? Då är du inte ensam. Om fakturorna skickas c/o 21 Grams så tar vi hand om uppföljningen.

De av 21 Grams kunder som använder sig av portooptimering genom iSort, PostSort eller Winjet kan med fördel låta sina portofakturor skickas till c/o 21Grams. Som specialister på området och med specialutvecklade uppföljningsverktyg kan vi snabbt och enkelt utläsa och kontrollera vad som egentligen fakturerats, men även ta kontakt med distributören om det finns frågetecken.

Leverantörsfakturorna från postoperatörerna gås igenom metodiskt ner på detaljnivå. Sammantaget säkerställs det att korrekt debitering har skett enligt avtalade prislistor och rabattvillkor samt att breven skickats i rätt tid.

”Vi förvandlar svårbegripliga fakturaunderlag till enkla och tydliga rapporter och sammanhållna fakturor. ”

Du får en överskådlig rapport från oss med eventuella reklamationer eller andra avvikelser tillsammans med en sammanhållen faktura på den totala kostnaden, i stället för ett flertal olika fakturor uppdelat på olika kundnummer från olika postoperatörer.

Dessutom kan vi ta fram underlag för korrekt kontering av olika interna kostnadsställen, som baseras på exakta faktiska kostnader för varje enskilt brev. Detta möjliggör i sin tur en konsolidering  av flera individuella printrutiner vilket sänker snittkostnaden per brev drastiskt jämfört med om de produceras och postinlämnas var för sig.

Fyra goda skäl att välja 21 Grams

Enkelt. Vi förvandlar svårbegripliga fakturaunderlag till lättlästa och tydliga rapporter och sammanhållna fakturor.

Kostnadsbesparande. Vi kan räkna ut vad ett eventuellt fel i produktionen är värt och påtala detta för leverantören. En missad tilläggsrabatt på ett större utskick kan betyda flera hundratusen i återbetalning.

Tidsbesparande. Du behöver inte längre lägga egen värdefull tid på att försöka tolka krångliga portofakturor. Du slipper även kontakta leverantörer om det finns avvikelser. Vi som har expertkunskap tar dialogen och påtalar brister.

Flexibelt. Vill du få dina kostnader fördelade mellan olika avdelningar, olika system eller attestansvariga? Eller någon annan parameter. Det löser vi med vår tjänst KST.

Det goda exemplet

Länsförsäkringar har samarbetat med 21 Grams sedan 2007 för att optimera sina portokostnader. Dessutom har man lagt över faktura-uppföljningen på 21 Grams. Läs mer om hur Länsförsäkringar tänker.

Ska vi kontakta dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta mig redan idag så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig till ett smartare och enklare portoadministration.

Maila Jonas Ring Jonas