Winjet 6.0 är programvaran som skapar en produktionsfil till Ferag-systemet för sortering, adresstvätt och dubblettkontroll av den dagliga adresserade upplagan av Dagens Industri. DN/EX-tryckeriet har använt Winjet i tio år och nya Winjet 6.0 är den tredje versionen som integrerats i deras efterbearbetningssystem.

Winjet 6.0 är utvecklat av Tore Andersson, som redan 1997 skapade den första Winjet-programvaran och startade Elektromaskiner AB. Sedan 2010 ingår Winjet i 21 Grams, företaget som är marknadsledande inom postsortering och portooptimering i Sverige.

2,5 miljarder brev skickas i Sverige varje år. 10 000 per dag av dem är utskicket av Dagens Industri, som trycks, adressmärks, postnummersorteras och dubblettkontrolleras på DN/EX-tryckeriet. Dagens Industri skickar en adressfil till Winjet-systemet på tryckeriet.
Programmet sorterar adresser efter de olika operatörerna Posten, Bring Citymail och Morgontidningarnas Distributionstjänst, vilket innebär att felaktiga postnummer rättas till, gatunummer kontrolleras och dubletter försvinner.”Jag får filen från Dagens Industri, processar den i Winjet och laddar den i vårt Ferag-system. Vårt nya Ferag-system har komplexa styrfiler och därför krävs ett mycket förfinat program som skapar en korrekt produktionsfil. Jag gav Tore Andersson en utmaning att skapa ett program som inte bara skulle klara sorteringen, adresstvätten och dubblettkontrollen utan också den split vi gör av Dagens Industri i två editioner, en stockholmsupplaga och en landsortsupplaga. Jag fick vad jag behövde och vi är mycket nöjda”, säger Kenth Deblén på DN/EX-tryckeriet.

Han är imponerad av hur smidigt integrationen av Winjet 6.0 i Ferag-systemet gick och säger att Tore Andersson varit mycket lyhörd för DN/EX-tryckeriets mycket specifika behov.

”Vi sparar in tid vilket betyder att vi sparar in pengar åt kunden. Med Winjet har vi kommit förbi flera steg i produktionskedjan. Idag törs jag inte ens tänka tanken på hur mycket mer arbete det skulle bli utan Winjet”
Kenth Deblén.

DN/EX - Svenska mästare i fyrfärg

DNEX Tryckeriet i Kista har enorm kapacitet. De trycker både tabloid- och fullformat i olika upplagor, och trycker allt från landets ledande dagstidnaingar till temabilagor, gratistidningar och direktreklam.
DNEX-tryckeriet har nominerats tre gånger och vid två tillfällen vunnit tävlingen SM i fyrfärgstryck, arrangerad av Tidningsutgivarföreningen (TU).

Vill du vet mer om hur vi jobbat med DN/EX?

Hör gärna av dig till oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig optimera er kommunikation.

Maila Stefan Ring Stefan