GDPR i PostSort & Winjet

25 maj 2018

I dag böjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i EU/EES. I korthet så innebär den nya lagstiftningen att vi som behandlar personuppgifter måste hjälpa de som är ansvariga för personuppgifterna att uppfylla regelverket. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en unik individ. För mer information om vad den nya dataskyddsförordningen innebär se Datainspektionens hemsida här

För PostSort gäller följande

För Winjet gäller följande

För mer information se här eller här.