AVS 21 Grams

15 september 2015

Har du fått ett brev, reklamutskick eller tidning där vi står som avsändare? Har du frågor om det utskicket? Oftast står det bara AVS på baksidan av kuvertet eller smått någon annanstans på försändelsen.

21Grams säljer mjukvaror som är specialiserade på sortering av adressfiler inför printproduktion. 21Grams erbjuder även en möjlighet för företag att använda 21Grams portoavtal med de olika postoperatörerna. Att vi står som AVS på ett utskick beror på att vårt portoavtal använts.

Vi är däremot inte inblandade i urval från kundregister eller innehållet i de adresslistor som används för olika utskick, det styrs helt och hållet av de företag som står för själva utskicket.

Har du frågor om utskicket måste du därför vända dig till den som är den egentliga avsändaren av försändelsen. Detta framgår ofta tydligt i form av logotyper eller som en returadress på försändelsen.