BMW Financial Services sender løpende ut tusentalls fakturaer til sine billeasingkunder. I snart ti år har de hver måned spart 20 prosent på sine portokostnader ved fakturering takket være 21 Grams sine løsninger.

Men det kan også sies med ord. To ord: ”Kvalitet och engagemang. Det är 21 Grams för mig” sier Liselotte Edström, Operations Manager hos BMW Financial Services i Sverige. Liselotte Edström beskriver samarbeidet mellom BMW Financial Services og 21 Grams som en vinn-vinn situasjon.

”Jag ser 21 Grams snarare som en affärspartner än ett företag som bara levererat en tjänst. De letar kontinuerligt lösningar för att sänka våra kostnader vilket naturligtvis ökar deras intäkter. Det är skönt att ha en sådan här hängiven samarbetspartner”.

BMW Financial Services leverte tidligere sine faktureringsfiler månedlig til en printshop, før de så sendte ut fakturaene til sine kunder. Med løsningen fra 21 Grams garanteres BMW Financial Services en portooptimering der 21 Grams finner den laveste portokostnaden og den maksimale rabatten hos posttilbyderen. 21 Grams garanterer den absolutt laveste portokostnaden gjennom å navigere mellom et stort antall posttilbydere i Norden: de beregner kostnaden ut i fra sendingens geografi, antallet brev, vekt, størrelse og posttilbyderens dekning for de aktuelle utdelingsdagene.

Kort sagt: 21 Grams finner den rimeligste og raskeste brevbæreren. ”Vår IT-chef och jag var på ett möte hos Banksoft, som levererar vårt affärssystem View, där Stefan Blomqvist, vd på 21 Grams, berättade om I-Sort. Vi blev nyfikna och han erbjöd oss en gratis förstudie. Där användes en månads portofakturor och vi förstod snabbt hur mycket pengar vi skulle spara” forteller Liselotte Edström.

Implementeringen var enkel: BMW Financial Service gjorde en liten justering i StreamServe, systemet de har valgt for fakturafiler.

”När 21 Grams får bollen slår de tillbaka den och passningen är perfekt.”

Siden april 2009 benytter BMW Financial Services programvare fra 21 Grams. Den store fordelen er naturligvis reduksjonen av portokostnadene med 20 prosent for månedlig utsendelse av mer enn 20 000 fakturaer til leasingkunder, samt ytterligere 20 000 kontrollseddler som sendes ut årlig.

”Vi får en sortering utifrån Postens gångordning av våra filer. Tidigare fick vi bara ett kvitto på mail från Posten, får vi idag en faktura där 21 Grams också visar hur mycket pengar de sparat åt oss” forteller Liselotte Edström.

Liselotte Edström er veldig fornøyd med samarbeidet og fremhever at det er nettopp er et samarbeid. BMW Financial Services har ikke bare kjøpt et system for å redusere sine faktureringskostander. De har også kjøpt en idé som er i stadig utvikling.

”Som jag sagde: en win-win-situation. 21 Grams kommer med nya idéer om hur vi ska bli effektivare och därigenom spara pengar. De är hängivna och står för kvalitet. Vi får alltid svar på våra frågor, 21 Grams är väldigt duktiga på att återkomma med besked.”

Om BMW

BMW Financial Services er BMWs eget finansieringsselskap. De er et heleid selskap av BMW Group. De har lang erfaring med å finansiere BMW-biler og de kan BMW bedre enn noe annet finansieringsselskap. Totalt finansieres i dag ca 3,1 millioner biler rundt i verden via BMW Financial Services. Hovedkontoret for Norden ligger i Stockholm.

Vil du vite mer om hvordan vi har jobbet med BMW?

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere din kommunikasjon.