Konseptet med digitale postkasser har eksistert siden tidlig på 2000-tallet. Først de senere årene har etterspørselen fra forbrukere begynt å øke, drevet av blant annet tilgangen til smarte mobiltelefoner og innføringen av enkle løsninger for identifisering. Vi har mer enn 5 års erfaring med å levere til denne voksende distribusjonskanalen.

Bruken av ePostkasser i Norden øker i takt med at myndighetene og andre offentlige virksomheter i stadig større utstrekning tilpasser seg til formen for digitale kanaler, for å redusere mengden fysiske brev.

I Norge har én av tre personer skaffet seg ePostkasse. 21 Grams har gjennom flere år samarbeidet nært med leverandører av digitale postkasser. Uansett om det er Digipost, eBoks eller andre digitale postkasser du og dine kunder etterspør så kan 21 Grams bistå. Vi gjorde vår første integrasjon med en ePostkasse for mer enn 5 år siden.

”Mer enn hver tredje nordmann har i dag en ePostkasse og kan motta brev digitalt.”

Hvorfor ikke integrere dine system med våre og la ePostkassen bli en naturlig del av kundekommunikasjonen allerede i dag?

Innenfor rammen av det vi kaller iMail kan du kombinere flere av våre tjenester. I tillegg til ePostkasse, eFaktura, ePost, også eArkiv og fysiske brev.

Fire gode grunner til å velge 21 Grams

Sikkert. Det er like sikkert å sende brev til en digital postkasse som til nettbanken.

Rimelig. Det er kostnadseffektivt å distribuere brev digitalt.

Effektivt. Ved å integrere dine system med våre blir ePostkassen også en spennende kommunikasjonskanal å tilby dine kunder.

Miljøvennlig. Det å sende brev digitalt tærer mindre på jordens ressurser.

Skal vi kontakte deg?


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med meg allerede i dag, så forteller jeg mer om hvordan vi kan hjelpe deg til en smartere distribusjon til en ePostkasse.

Send e-post til Jan Ring Jan