Vi er langt ifra det papirløse samfunnet. Men stadig flere av oss velger å motta fakturaer digitalt. 21 Grams sender hvert år millioner av elektroniske faktura til de nordiske nettbankene. Og flere vil det bli.

Mange velger fortsatt å ta i mot fakturaer i postkassen. Men eFaktura er en etablert og stadig voksende kommunikasjonskanal som etterspørres av mottakere i stadig økende omfang.

Du kan finne stor nytte i å henvende deg til 21 Grams for distribusjon av eFakturaer, uansett om dine mottakere er privatpersoner eller virksomheter. Vi er en sertifisert teknisk distributør (CTD) og kan sende eFakturaer til nettbanker i hele Norden.

”21 Grams sender årlig millioner eFakturaer til nettbankene.”

I tillegg til eFaktura som distribueres til nettbanker, leverer 21 Grams eFaktura via operatører i de vanligste formatene som f eks EHF, Svefaktura og Finvoice.

Innenfor rammen av det vi kaller iMail kan du kombinere flere av våre tjenester. Foruten eFaktura og fysiske brev, også eArkiv, ePost och ePostkasse.

Tre gode grunner til å velge 21 Grams

Enkelt. Det er store besparelse i å ha én leverandør som håndterer samtlige distribusjonskanaler til dine kunder.

Automatisert. All håndtering er automatisert. Det betyr at vi kan tilby en kostnadseffektiv, rask og sikker tjeneste.

Effektivt. Distribusjon av eFaktura direkte til nettbankene er effektivt både for deg og kunden. Det er sikrere og mer kostnadseffektivt sammenlignet med andre distribusjonskanaler.

.

Skal vi kontakte deg?


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med meg allerede i dag, så forteller jeg mer om hvordan vi kan hjelpe deg til en mer effektiv og fleksibel distribusjon av faktura.

Send e-post til Jan Ring Jan