Lei av å lete i fakturabilag når kunden ringer? Eller tar arkiveringen for mye tid og plass? Vi har den mest moderne plattformen for eArkiv på markedet.

Selv om kravet for lagring av regnskapsmateriell har blitt redusert fra ti til fem år, kan det å etablere et effektivt, sikkert og lett tilgjengelig arkiv være ganske krevende. Ikke minst om du har behov for kontinuerlig tilgang til fakturaer eller bilag. Med 21 Grams eArkiv oppfyller du regnskapslovens krav samtidig som du får både struktur og sikker oppbevaring. Når vi oppretter en faktura, uansett kanal, lagrer vi en kopi i vårt eArkiv.

”Du kommer enkelt til arkivet via din datamaskin, telefon eller ditt nettbrett.”

Du kommer enkelt til arkivet via din datamaskin, telefon eller ditt nettbrett. Designet er responsivt, det vi si at det anpasser seg til din skjerm og du får raskt oversikt over hvordan fakturaen ble distribuert, enten fysisk eller digitalt. Vi kan sende en arkivfil til deg eller du kan søke direkte i systemet via innlogging. Du bestemmer selv hvilke søkebegrep du vil bruke. Du kan til og med enkelt la din kundetjeneste få tilgang til arkivet, også om den er outsourcet.

Vi har lang erfaring med eArkivering og har tilsammen med våre kunder videreutviklet og forbedret tjenesten hva gjelder blant annet sikkerhet, API-integrasjon og fleksibilitet i håndtering av dokumenttyper.

Innenfor rammen av det vi kaller iMail kan du kombinere flere av våre tjenester. I tillegg til eArkiv, ePost og ePostkasse, også eFaktura og fysiske brev.

Tre gode grunner til å velge 21 Grams

Tilgjengelig. eArkivet er plattformuavhengig, webbasert og du finner raskt og enkelt en faktura som er sendt kunden.

Fleksibelt. En arkivfil som sendes direkte til deg eller søk direkte i arkivet på egen hånd? Eller la ditt eget driftssystem snakke med 21 Grams system? Du velger.

Raskt. Kunden behøver ikke vente på å få en etterspurt fakturakopi tilsendt.

Skal vi kontakte deg?


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med meg allerede i dag, så forteller jeg mer om hvordan vi kan hjelpe deg til en smartere arkivering av regnskapsmateriale.