Vi lever i en verden i endring. Ikke minst når det gjelder kommunikasjon. Digitaliseringen øker i et raskt tempo, men det fysiske brevet har fortsatt en viktig rolle. Som en leverandør av hybride tjenester håndterer vi både fysiske og digitale brev. Vår multikanalsplattform iMail er veien til smartere kommunikasjon.

Ønsker stadig flere av dine kunder å motta eFaktura? Bør disse prioriteres fremfor de som fortsatt ønsker å motta viktige brev i postkassen? Eller tenker dere tvert om? Kanskje er ePost den viktigste kanalen hos dere? Uansett kan vi hos 21 Grams hjelpe dere med en effektiv og kostnadsbevisst distribusjon. Vi har også flere tilleggstjenester som gir merverdi.

Fysiske brev, eFaktura, ePost, ePostkasse og eArkiv. Du velger, én eller flere. I fellesskap skreddersyr vi et regelverk som styrer hvordan de ulike tjenestene skal virke sammen. Det er aldri behov for mer enn én kontaktflate, uansett hvilken eller hvilke tjenester du velger.
iMail – smartere kan det antagelig ikke bli.

Nysgjerrig?

Ta en titt på den eller de tjenester som interesserer deg. Ta kontakt med meg for mer informasjon.

Send e-post til Jan Ring Jan