Planlegging og tilrettelegging for utsendelse av fysisk post kan være ressurskrevende. Med portooptimering og innlevering til flere posttilbydere øker kompleksiteten.  Som en del av våre tjenester tilbyr vi å påta oss ansvar for håndtering av alle prosesser for utsendelse av fysisk post.

Mange av 21 Grams sine kunder opplever at de selv blir en flaskehals, fordi det er både tids- og ressurskrevende å tilrettelegge, koordinere og kvalitetssikre utsendelse av post. Samtidig som de færreste opplever at dette arbeidet hører naturlig sammen med sin kjernevirksomhet.

Som spesialister på området og med bruk av spesialutviklet programvare, vil vi kunne styre alle prosesser på en sikker og effektiv måte. En av våre viktigste oppgaver er å sikre god kvalitet i alle ledd.

”Vi håndterer alle prosesser for utsendelse av post slik at du kan bruke tiden på din kjernevirksomhet.”

Alle prosesser fra det å bearbeide adressefiler og levere produksjonsklare filer, til produksjonsstyring, koordinering av transport og innrapportering til posttilbydere vil vi kunne ta hånd om. I tillegg kan vi levere tjenester for adressevask, dublettmatching og portosimulering for planlegging av både små og store markedsutsendelser.

Fire gode grunner til å velge 21 Grams

Tidsbesparende. Du behøver ikke lenger bruke egen verdifull tid på å tilrettelegge adressefiler, følge opp leverandører og huske på innrapporteringer.

Kontroll. Vi har kontroll på hele flyten, fra utforming av portoavtale til attestering av faktura.

Enkelt: Du leverer adressegrunnlaget til oss og vi håndterer resten.

Trygt: Med vår lange erfaring har vi full kontroll på alle parameter og kritiske forhold som påvirker totalkostnaden.

Ønsker du at vi skal hjelpe deg?

Ta kontakt med meg allerede i dag, så forteller jeg mer om hvordan vi kan avlaste deg, sikre kvalitet og spare deg for kostander.

Send e-post til Jan Ring Jan