Har du mottatt en faktura fra oss, er du alltid velkommen til å kontakte oss med dine spørsmål.

Ring oss på +46 86 00 37 21 og benytt tastevalg 3 eller send e-post til invoice@21grams.no. Du kan også benytte kontaktskjemaet.

Vanlige fakturaspørsmål som vi kan bistå med:

  • Jeg ønsker en fakturakopi.
  • Vi har fått en betalingspåminnelse til tross for at betaling er utført.
  • Vi har spørsmål om grunnlaget for fakturaen.