Den 4. februar 1994 sendte statsminister Carl Bildt president Bill Clinton en e-post. Det var første gang to regjeringsoverhoder kommuniserte digitalt. I dag sendes flere millioner ePost hvert sekund. Rett håndtert er ePost en effektiv distribusjonskanal selv for virksomhetskritisk fakturaflyt. Vi hjelper deg gjerne.

ePost er sammen med Vipps eFaktura det mest etterspurte digitale alternativet til fysiske brev blant kundene til 21 Grams.

Med ePost slipper du både utskrift og konvoluttering. Du kan finne stor nytte i å henvende deg til 21 Grams for å distribuere for eksempel fakturaer via ePost kontrollert. Vi har lang erfaring med å håndtere både mindre daglige volum fra bedriftskunder til store månedlige produksjoner der tusener av fakturaer distribueres via ePost til private.

” Rett håndtert er ePost en effektiv distribusjonskanal selv for virksomhetskritisk fakturaflyt.”

I flere av våre programmer ( Addoro og Imail) kan du kombinere flere av våre tjenester. Du behøver bare å sende oss en fil, så ordner vi resten. Distribusjonskanalen velges basert på et regelverk tilpasset det du og din mottaker ønsker.

Fire gode grunner til å velge 21 Grams:

Enkelt. Vi omarbeider dine fakturaer til pdf-dokument som sendes som ePost til dine kunder.

Sikkert. Vi har den erfaringen og systemstøtten som kreves for å sende store volum med ePost, uten at det stoppes av ulike sikkerhetssystem på veien frem til din mottakers innboks.

Fleksibelt. ePost er et bra komplement til fysiske brev og du kan kombinere disse og andre kommunikasjonskanaler.

Raskt. Du behøver hverken skrive ut eller konvoluttere og brevet er fremme i din mottakers innboks umiddelbart.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med oss allerede i dag, så forteller vi mer om hvordan vi kan hjelpe deg til en smartere distribusjon med ePost.

Send oss e-post Ring oss