Bransjefrokost 29. mai, tema: PostSort

5 april 2018

Velkommen til 21 Grams bransjefrokost 29.05.2018!

Vår rolle
21 Grams sin rolle er å tilby teknikk, prosesstøtte og portoavtaler slik at du enkelt skal kunne utnytte alle mulighetene i det norske markedet for brevpost.

Hva betyr det for deg?

Sortering uten begrensning

PostSort er i dag tilrettelagt for sortering til alle posttilbydere i Norden. Med et enkelt, velkjent brukergrensesnitt får du jobben gjort riktig.

Porto til innkjøpspris.

Når du portooptimerer i PostSort har du mulighet til å kjøpe porto til innkjøpspris for distribusjon med helthjem Mediapost og Norpost Distribusjon. PostSort er integrert med posttilbydernes IT-systemer, som sikrer kvalitet og enkelhet i alle ledd.
Ved portooptimering får du presentert en rapport som gir deg grunnlaget du trenger for å kunne tilby dine kunder porto til markedets beste priser. En vinn-vinn!

Support

Vi vil gjerne hjelpe deg, enten du har behov for teknisk eller praktisk hjelp. Stadig flere bruker oss også som en sparringspartner og rådgiver i sine kundeprosesser.

Kom og lær mer om hvordan du kan utnytte potensialet i PostSort og alle mulighetene i det norske markedet for brevpost:

Målgruppe:

Du vil få en unik mulighet til å stille spørsmål, dele erfaringer og bidra til den videre utviklingen av PostSort. Vår målsetting er at du skal kjenne all relevant funksjonalitet i PostSort slik at du får jobben gjort riktig, sikkert og raskt!

Velkommen til bransjefrokost tirsdag 29. mai!
Deltagelse er gratis.

Mer informasjon og program finner du her
Les mer om PostSort