Bransjefrokost 5. mars – Digitalisering; en trussel eller en mulighet?

15 februar 2019

Velkommen til 21 Grams bransjefrokost  5 Mars kl. 08:00 – 11:30 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Deltagelse er gratis. Begrenset antall plasser. Meld deg på i dag

Digitalisering; en trussel eller en mulighet?
Selv om det fysiske brevet fortsatt vil ha en viktig rolle, oppleves den økende digitaliseringen som en trussel for mange virksomheter som er basert på det fysiske brevet. Men hvilke muligheter åpner seg med hybride løsninger for både fysisk og digital distribusjon?

Vårt mål er å bidra til en fortsatt positiv utvikling i postmarkedet. Bransjefrokosten vil denne gang ha fokus på de seneste endringene i postmarkedet og spesielt på digitaliseringen og mulighetene for å tilby både fysisk og digital distribusjon.

Målgruppe:

Program:

08.00 – 08.30 Frokost og mingling

08:30 – 08:45 Velkommen

08:45 – 09:30 Postmarkedet, hva nå?

09:30 – 10:00 Kaffe og mingling

10:00 – 11:15 Presentasjon og demonstrasjon Addoro

11:15 – 11:30 Avslutning

 

Vi gleder oss til å se deg!