Bransjefrokost 5. mars: Postal og digital distribusjon – ja takk, begge deler!

18 desember 2018

Velkommen til 21 Grams bransjefrokost 05.03.2019!

Vår rolle
21 Grams sin rolle er å tilby teknikk, prosesstøtte og portoavtaler slik at du enkelt skal kunne utnytte alle mulighetene i det norske markedet for brevpost.

Målgruppe:

Mer informasjon kommer.

Hold av formiddagen tirsdag 05. mars!
Deltagelse er gratis.