21grams Logo 21grams

Integritetspolicy

Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifter?

När du besöker 21grams webbplats http://www.21grams.se samlar 21grams in information om din IP-adress (se även 21grams information om Cookies). Notera att även vissa andra bolag än 21grams samlar in din IP-adress vid besök på 21grams webbplats med hjälp tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att rensa och stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i 21grams informationen om Cookies.

Ändamålet för att 21grams samlar in besökares IP-adresser är för att 21grams ska kunna föra statistik över besökarna på webbplatsen, för att kunna förbättra sajten/besökarupplevelsen och för att kunna arbeta effektivt med felsökning. Den rättsliga grunden för 21grams att samla in information om IP-adress grundar sig på en intresseavvägning. 21grams motiverar detta med att 21grams har ett berättigat intresse och behov av att webbplatsen ska fungera väl för dess besökare samt att intrång och incidenter ska motverkas. 21grams intresse får anses väga tyngre än besökarens intresse i detta avseende eftersom besökare som inte vill att cookies används kan välja att ställa in det i sin webbläsare.

Var behandlas dina personuppgifter?

21grams behandling av besökares IP-adresser sker endast inom EU/EES.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller på annat sätt användas för andra syften än de som vi informerar dig om ovan.

Endast sådana personer som behöver ha tillgång till uppgifterna har det
21grams vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt på 21grams som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter som 21grams samarbetar med för tillhandahållande av 21grams webbplats till dig. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs ovan har tillgång till dina personuppgifter.

21grams underleverantörer samt bolag i samma koncern som 21grams

Andra bolag inom samma koncern som 21grams och av 21grams anlitade underbiträden kan komma att ta del av dina personuppgifter för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. 21grams är ansvarig för att all sådan eventuell behandling av dina personuppgifter som genomförs av sådan tredje part sker enligt dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som vi informerar dig om i tabellen ovan.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
I enlighet med rekommendationer från EU-kommissionen sparar 21grams besökarens IP-adress i högst ett (1) år. Tiden är satt utifrån en intresseavvägning där 21grams intresse enligt angivna ändamål (se ovan) har ansetts väga tyngre än besökarens intresse av att personuppgifterna inte ska sparas.